Submissions are open until
0:0:0
Apply

Categories

list of all categories to participate

view

jury

who will judge this year

view

judging

this year’s conditions for judging

view

About the contest

За четвърта година списание Forbes - най-големият бизнес бранд в света, с подкрепата на E-act Creative Digits, събира целия дигитален пазар, за да награди най-иновативните съвременни практики в информационните технологии.